hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Kedy bude koniec sveta ? Kolko ľudí bude spasených ? Biblia o konci sveta / Koniec sveta v biblii /

príspevkov
23
zobrazení
87
tému vytvoril(a) 11.3.2024 17:24 Tomas123456
posledná zmena 12.3.2024 04:36
1
11.03.2024, 17:24
odkaz
KOLKO LUDI BUDE NESPASENYCH ?
"15 A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela.“ 16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá....... Od oltára zasa vyšiel anjel, ktorý má moc nad ohňom, a zvolal mohutným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák: „Hoď svoj ostrý kosák a ober strapce vinice zeme, lebo jej hrozná už dozreli!“ 19 A anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. 20 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po uzdy koní na tisícšesťsto stadií." Zjavenie 14: 15-20

Zjavenie tu opisuje žatvu na konci sveta. V Zjv 14:14-16 sa opisuje žatva pšenice, teda žatva spravodlivých, a v Zjv 14: 18-20 žatva hrozna a teda nespravodlivých. Nespravodlivý sú tu symbolicky opísaní ako "hrozno - vinica". Toto hrozno bude hodené do veľkéoho lisu a štava z neho v podobe ľudskej krvi bude až na 1600 stádii až po výšku uzdy kona. 1 Stádium, je staroveká miera dĺžky 1 Gréckeho štadiónu, ktorá mala v Grécku (Ján žil na Gréckom ostrove Patmos a písal po grécky) mieru okolo 212 metrov a šírku 30 metrov
odkaz
odkaz

1600 stádii je teda obdĺžnik o dĺžke (1600 x 212) 339200 metrov a šírke (1600x30) 48000 metrov. Ján opisuje výšku po "uzdu koňa" čo je okolo 1,5 metra. Máme teda obdĺžnikový kváder o rozmeroch 339200x48000x1,5, ktorého objem je 24422400000 m3 = 2,44 x 10 na 13 dm3 = 2,44 x 10 na 13 litrov krvi !!! Objem krvi je približne 5 litrov na človeka. A teda 2,44x10na13 : 5 = 4,88 bilióna ľudí !!!

Suma sumárov, krv 4,88 bilióna ľudí bude dávať výšku hladinu v danom kvádri 1,5 metra, v tom kvádri kde sa bude lisovať krv nespasených hriešnikov. Ich počet teda dáva hodnotu 4,88 bilióna ! A teda približne 4,88 bilióna ľudí skončí v pekle !!!
____________________________
Námietka : Existujú aj námietky niektorých, že nie je správne a Ján to tak nemyslel, že treba počítať tak, že zväčšime strany 1 stádia 1600 násobne a následne počítať objem, ale že treba vypočítať objem 1 stádia a vynásobiť 1600. V takom prípade by bol výsledok nasledovný :
Objem 1 Stádia = 212x30x1,5 = 9540 m3
Objem 1600 Stádií = 9540 x 1600 = 15264000 m3 = 15264000000 dm3 = 15264000000 litrov krvi
15264000000 : 5 = 3,05 miliardy ľudí.
V takomto prípade by v pekle skončilo "len" 3,05 miliardy ľudí. Ibaže podľa vedeckých odhadov, na Zemi žilo už okolo 117 miliárd ľudí
odkaz

A pokiaľ by bol koniec sveta hoci aj zajtra, znamenalo by to, že spasených bude 114 miliárd ľudí, a nespasených len 3 miliardy, čo by znamenalo, že cez 97% ľudí bude spasených a len 3% nespasených. To však nedáva zmysel, odporovalo by to Ježišovým slovám o "tak veľmi úzkej ceste ktorá vedie do života" Mt 7:14 a "malom množstve, ktorý túto cestu nachádzajú" Mt 7:14. Odporovalo by to aj realite, pretože z pozorovania sveta jasne vidíme, že 97% ľudí nežije tak aby spĺňajú podmienky pre vstup do neba. Ján inšpirovaný Bohom teda určite nemyslel tento spôsob výpočtu.
_________________________________

KOLKO ĽUDÍ BUDE SPASENÝCH ?
Biblia dáva odpoveď aj na túto otázku.
"Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých, 9 a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi.“ 11 Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich (anjelov) myriady myriád a (bytostí s starcov) tisíce tisícov, 12 a volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.“ Zjavenie 5: 8-12

V 11 verši sa na začiatku spomínajú anjeli a potom bytostí a starci. V 12 verši sa na základe postupnosti z 11 veršu najprv hovorí o anjeloch, ktorých boli myriady myriád, (čo je státisíce státisícov), a následne sa spomínajú bytosti a starci, a teda ľudia a 24 starcov a tých sú tisícky tisíciek, ktorí slúžia Bohu a vyznávajú ho, a teda sú to spasení kresťania.

Kniha proroka Daniela 7:10
"Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním: začal súd a otvorili sa knihy.

To isté vidíme aj v Danielovi, tisíce tisícov (ľudia a starci) slúžia Bohu a desattisíce desattisícov čo sú anjeli, stoja pred Bohom - to sú tí anjeli, ktorí stoja oproti Bohu a neustále hľadia na tvár Boha Mt 18:10.
Takže si to zhrňme, tisíce tisícov slúžia Bohu a budú spasení. Koľko je to presne tisíce tisícov ? Nuž, je to vyššie číslo ako 1 milión (tisíc tisícov) ale súčasne je to menej ako 50 miliónov. A prečo je to menšie číslo ako 50 miliónov ? Pretože ak by číslo dosahovalo 50 miliónov, Ján by toto číslo zaokrúhlil nahor, a použil by číslovku, ktorá označuje 100 miliónov, a teda číslovku Myriada Myriád - státisíc státisícov = 100 miliónov.

Počet spasených sa teda pohybuje od 2-49,99 miliónov !!! Ján hovorí o tomto dave spasených, že sa nedali spočítať Zjv 7:9. Ak by bol dav spasených rozmiestnených vo štvorci, pri 1 človeku na 1m2, pričom predpokladajme, že počet spasených by bol len 1 milión, dav spasených by stál vo štvorci o veľkosti strany 1 kilometer. Keď za sebou v radoch stoja ľudia, ich počet dokážeme spočítať len vtedy ak stojíme na vyvýšenine a vidíme ich jednotlivé hlavy. Ľudská hlava má šírku okolo 0,25 metra, a 0,02 stupňa je minimálny zorný uhoľ, ktorý dokáže ľudské oko ešte uvidieť. A teda aj z vyvýšeniny by bolo vidieť "jednotlivú hlavu" do vzdialenosti aspoň 1 kilometra pod minimálnym zorným uhľom. Potiaľto by sa dalo ešte horko ťažko dav spočítať. Ďalej by sa už nedalo, lebo zorný uhoľ by bol menší než 0,02 stupňa a nedokázali by sme uvidieť jednotlivé hlavy. Ján hovorí o dave ktorý sa nedal spočítať, a teda z Jánovho popisu je jasné, že dav tvorí počet ľudi viac než 1 milión ! Z Danielovho popisu vieme, že ten počet sa pohybude od 2 miliónov - 49,9 milióna.

Poznáme len tento rozsah, ale nedokážeme už určiť aké presné číslo bude číslo spasených, môže to byť 2 milióny, 5 miliónov, 15 miliónov, 45 miliónov, 49,9 miliónov... Rátajme však s najoptimeckejšou možnosťou a totiž s 49,9 miliónmi. Ak si následne vydelíme pomer spasených s nespasenými dostaneme :

POMER SPASENYCH K NESPASENYM =
49.9 miliónov : 4,88 bilióna = 1 : 98 tisíc !!!!!
Iba 1 spasený človek na 98 tisíc nespasených !!! Bratia, aj keď je číslo takto vysoké nemusí to znamenať, že máme tak malú nádej. Vieme totiž, že pred koncom sveta nastane hromadný odpad od viery 2 Sol 2:3. Ježiš je v tomto tiež pochmúrny a dáva otázku, či nájde vieru keď príde na Zem Lk 18:8 (keď sa takto pýta v otázkach takmer vždy je odpoveď negatívna) a prirovnáva svoj príchod ku dňom Noema Lk 17:26 (vtedy bolo v celom veľkom Noemovom regióne spravodlivých len pár ľudí) - ak tieto dni Noema a jeho lokálnu oblasť prenesieme na svetovú oblasť pri Ježišovom príchode, je očividné, že aj pri konci sveta bude na svete počet veriacich len na zopár prstoch a možno vôbec žiadny veriaci.

Ak v období pred koncom sveta sa spasí len 1 z miliardy, a ak čím bližšie bude koniec sveta, tým menej bude kresťanov, je zrejmé, že číslo spasenia 1:98 tisíc bude krátko pred príchodom konci sveta oveľa väčšie (nepravdepodobnejšie), zatiaľ čo keď žijeme teraz, sme ešte pred koncom sveta ďaleko a počet veriacich a z nich počet skutočne silno nábožných kresťanov je zatiaľ vysoký, toto číslo môže byť oveľa vyššie (pravdepodobnejšie), a teda kľudne i 1:1000. Nech je tak či onak, spasených bude v porovnaní s nespasenými len zrnko piesku.

A niet sa čomu čudovať, len málo ľudí verí, že Boh vzkriesil Krista, len málo ľudí verí tomu, že Ježiša treba uctievať ako Boha, máľo ľudí neuctieva modly 1 Jn 5:21, ešte oveľa menej ľudí miluje svojich nepriateľov Mt 5:44, ešte menej ľudí finančne prispieva každému kto ich o to poprosí Lk 6:30, ešte menej ľudí keď im zoberú plášť dajú aj šaty Lk 6:39. A mohol by som v prikázaniach pokračovať, a nakoniec by bolo zcela zrejmé, že počet ľudí ktorí všetky tieto prikázania zachovávajú, je ako zrnko piesko v pohári. Nie nadarmo Peter s plnou vážnosťou hovorí "A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy" 2 Pt 3:11.
____________________________

KEDY BUDE ASI KONIEC SVETA ?
Ako sme už počítali, zhruba 4,88 bilióna ľudí skončí v pekle, a možno až 49 miliónov ľudí bude spasených. Tým pádom keď Ježiš príde na Zem, na svete už v tom čase žilo cez 4,885 bilióna ľudí !!! Podľa evolucionistických vedcov, na Zemi do dnešnej doby žilo už cez 117 miliárd ľudí !
odkaz
Dnes je populácia cez 8 miliárd a ročne sa rodí okolo 140 miliónov ľudí. Predpokladajme, že tento počet bude zhruba rovnaký až do konca sveta, a teda až do konca sveta, a teda ak by sa až do konca sveta ročne rodilo 140 miliónov ľudí, tak počet 4,885 bilióna ľudí dosiahneme za :
4,885 - 0,117 = 4,768
4,768 bil. : 0.00014 bil. = 34057 rokov.
34057 + 2024 = Rok 36081 KONIEC SVETA !!!
PS : Výpočet je len orientačný, nevieme koľko ľudí sa bude robiť v budúcnosti, iba to možme odhadovať. Preto platí staré známe "neviete dňa ani hodiny". Ale všetko ukazuje na to, že počas našej generácie to nebude, ale bude to až v dalekej budúcnosti !
none
2

1. Tomas123456 11.03.2024, 17:24

https://static.hnonline.sk/images/archive/2017/12/25/133b2f6c2ab12a867d0beae1baff7f8d.jpg
KOLKO LUDI BUDE NESPASENYCH ?
"15 A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela.“ 16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá....... Od oltára zasa vyšiel anjel, ktorý má moc nad ohňom, a zvolal mohutným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák: „Hoď svoj ostrý kosák a o...

11.03.2024, 17:31
Koniec sveta bude, keď nejaký blázon pustí prvú atómku 😉

odkaz 😉

O tom dni vie nikto, len OTEC (Vesmír) 😉

Ten deň prežije asi len pár jednotlivcov, ale nezávidím im 😉

JA radšej chcem zhorieť v ohnivom hríbe a skúsiť šťastie na nejakej inej planéte 😉
none
3

2. EnaXnaY 11.03.2024, 17:31

Koniec sveta bude, keď nejaký blázon pustí prvú atómku 😉

https://www.youtube.com/watch?v=8OaNzDtPlSA 😉

O tom dni vie nikto, len OTEC (Vesmír) 😉

Ten deň prežije asi len pár jednotlivcov, ale nezávidím im 😉

JA radšej chcem zhorieť v ohnivom hríbe a skúsiť šťastie na nejakej inej planéte 😉

11.03.2024, 17:37
Chcieť možeš, ale to je asi tak všetko, pričom tvoja vola neovplyvnuje volu Tvorcu, ale tvoje skutky áno, pokiaľ sú dobré a nábožné.
none
4

3. Tomas123456 11.03.2024, 17:37

Chcieť možeš, ale to je asi tak všetko, pričom tvoja vola neovplyvnuje volu Tvorcu, ale tvoje skutky áno, pokiaľ sú dobré a nábožné.

11.03.2024, 17:39
Všetko sa dá, ak sa chce 😉
none
5

1. Tomas123456 11.03.2024, 17:24

https://static.hnonline.sk/images/archive/2017/12/25/133b2f6c2ab12a867d0beae1baff7f8d.jpg
KOLKO LUDI BUDE NESPASENYCH ?
"15 A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela.“ 16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá....... Od oltára zasa vyšiel anjel, ktorý má moc nad ohňom, a zvolal mohutným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák: „Hoď svoj ostrý kosák a o...

11.03.2024, 18:10
nemá ani cenu reagovať.
kniha Zjavenie, ktorou sa tu oháňaš, je písaná v symboloch.
je to tam oznámené hneď v 1.verši (Zjavenie 1:1)
none
6

5. solo12 11.03.2024, 18:10

nemá ani cenu reagovať.
kniha Zjavenie, ktorou sa tu oháňaš, je písaná v symboloch.
je to tam oznámené hneď v 1.verši (Zjavenie 1:1)

11.03.2024, 18:11
Nie všetko je symbol v Zjavení... lebo ak je všetko symbol, potom je kniha Zjavenia nevykladatelná.
none
8

6. Tomas123456 11.03.2024, 18:11

Nie všetko je symbol v Zjavení... lebo ak je všetko symbol, potom je kniha Zjavenia nevykladatelná.

11.03.2024, 18:18
Rok 36081 KONIEC SVETA !!!
tomaško , tomaško
none
9

8. qwert 11.03.2024, 18:18

Rok 36081 KONIEC SVETA !!!
tomaško , tomaško

11.03.2024, 18:31
A prečo by nemohol byť vtedy ?
none
7

5. solo12 11.03.2024, 18:10

nemá ani cenu reagovať.
kniha Zjavenie, ktorou sa tu oháňaš, je písaná v symboloch.
je to tam oznámené hneď v 1.verši (Zjavenie 1:1)

11.03.2024, 18:16
Symbolické je to len vo vašom jehovistickom preklade, kde ste si dodali slovko "symbolické" aby ste mohli znegovať večné mučenie v ohnivom jazere v Jánovi....

1 Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi, Zjv 1, 1

Zisdne symboly tu nie sú---
none
12

7. Tomas123456 11.03.2024, 18:16

Symbolické je to len vo vašom jehovistickom preklade, kde ste si dodali slovko "symbolické" aby ste mohli znegovať večné mučenie v ohnivom jazere v Jánovi....

1 Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi, Zjv 1, 1

Zisdne symboly tu nie sú---

11.03.2024, 21:16
tak daj nejakú súvislú pasáž 3-4 veršov, ktorá nie je v symboloch
none
13

12. solo12 11.03.2024, 21:16

tak daj nejakú súvislú pasáž 3-4 veršov, ktorá nie je v symboloch

11.03.2024, 21:30
zjavenie Jána sa nám ludom odkrýva postupne, žiaden človek to neurýchli, a vsetko má svoj čas
none
23

13. qwert 11.03.2024, 21:30

zjavenie Jána sa nám ludom odkrýva postupne, žiaden človek to neurýchli, a vsetko má svoj čas

12.03.2024, 04:36
Tak to nie je pravda 😉

Zjavenie hovorí o tom, že najprv sa musí zjaviť syn zatratenia 😉

A tak ak to človek chce urýchliť, tak najprv musí pred svetom odhaliť svoju skazenosť 😉

Následne, keď "vyrovná cesty pánovi", pán vstúpi do jeho "chrámu" (komôrky, srdca, vnútra, nazvi si to ako chceš) 😉

Inými slovami Ježiš a Jeho Otec vstúpia do tvojho "domu" a budú u teba "stolovať" (len "jednoduchý človek" si namýšľa, že sa jedná o skutočný dom z tehál a nejedná sa o dom, ktorý Ježiš za tri znova postavil, keď bol zbúraný, teda telo) 😉

Tak jednoduché to je 😉

Chichi, tomuto JA hovorí zjavenie 😉
none
14

7. Tomas123456 11.03.2024, 18:16

Symbolické je to len vo vašom jehovistickom preklade, kde ste si dodali slovko "symbolické" aby ste mohli znegovať večné mučenie v ohnivom jazere v Jánovi....

1 Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi, Zjv 1, 1

Zisdne symboly tu nie sú---

11.03.2024, 21:30
Roháček, ktorý to tam má tiež, je určite väčšou autoritou, ako ten staročeský preklad...

"Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Bôh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore, a on pošlúc ho po svojom anjelovi ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi"
none
16

14. solo12 11.03.2024, 21:30

Roháček, ktorý to tam má tiež, je určite väčšou autoritou, ako ten staročeský preklad...

"Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Bôh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore, a on pošlúc ho po svojom anjelovi ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi"

11.03.2024, 21:41
Odkedy sú znamenia symboly ?? Ježiš robil tiež veľa znamení, premenil vodu na víno, bol to teda tiež len symbol a v skutočnosti sa to nestalo ????
none
17

14. solo12 11.03.2024, 21:30

Roháček, ktorý to tam má tiež, je určite väčšou autoritou, ako ten staročeský preklad...

"Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Bôh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore, a on pošlúc ho po svojom anjelovi ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi"

11.03.2024, 21:42
Ty sa Roháčka nedržíš... ak by si sa ho držal, nemohol by si v iných veršoch používať svoj JHV preklad... odvolávaš sa na Roháčka len ked si myslíš že ti to vyhovuje...
none
18

17. Tomas123456 11.03.2024, 21:42

Ty sa Roháčka nedržíš... ak by si sa ho držal, nemohol by si v iných veršoch používať svoj JHV preklad... odvolávaš sa na Roháčka len ked si myslíš že ti to vyhovuje...

11.03.2024, 21:48
drž sa krokodilov čo v roku 36081 sa budú páriť s čertami tomáško
none
20

18. qwert 11.03.2024, 21:48

drž sa krokodilov čo v roku 36081 sa budú páriť s čertami tomáško

11.03.2024, 21:58
Znovu sa pýtam, prečo Ježie nemože prísť v roku 36081 ???
none
21

20. Tomas123456 11.03.2024, 21:58

Znovu sa pýtam, prečo Ježie nemože prísť v roku 36081 ???

11.03.2024, 22:20
pýtaj sa tomáško, pýtaj a nič za to nepýtaj, synu zbalamutený
none
22

20. Tomas123456 11.03.2024, 21:58

Znovu sa pýtam, prečo Ježie nemože prísť v roku 36081 ???

12.03.2024, 04:24
"Ježie" môže prísť v ktorej koľvek chvíli 😉

Záleží len od teba, kedy ho pustíš do svojho vnútra 😉
none
15

7. Tomas123456 11.03.2024, 18:16

Symbolické je to len vo vašom jehovistickom preklade, kde ste si dodali slovko "symbolické" aby ste mohli znegovať večné mučenie v ohnivom jazere v Jánovi....

1 Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi, Zjv 1, 1

Zisdne symboly tu nie sú---

11.03.2024, 21:33
.....
none
10
11.03.2024, 18:42
baba vanga vraveli, že sa najprv musia sparit čerti s krokodilami
none
11

10. qwert 11.03.2024, 18:42

baba vanga vraveli, že sa najprv musia sparit čerti s krokodilami

11.03.2024, 20:48
tomáško, aj to neni isté, bo aj tí čerti sú dnes už moc vyberaví
none
19
11.03.2024, 21:51
máš pravdu ... tak mi treba ...
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 164 324 B vygenerované za : 0.126 s unikátne zobrazenia tém : 130 547 unikátne zobrazenia blogov : 1 814 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz 1. POČÚVAJ bez prerušovania 😉 2. HOVOR bez obviňovania 😉 3. DÁVAJ hojne 😉 4. MODLI sa neprestajne 😉 5. ODPOVEDAJ bez hádok 😉 6. HOVOR pravdu 😉 7. UŽÍVAJ si bez frflania 😉 8. BOHU...

citát dňa :

Zmyslom života je žiť.