hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Eucharistia nie je ani symbol, ani doslovné Kristove maso a krv

príspevkov
11
zobrazení
116
tému vytvoril(a) 3.6.2024 20:35 Tomas123456
posledná zmena 3.6.2024 21:08
1
03.06.2024, 20:35
Evanjelium podľa Jána 6:63
"57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky......... Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? 63 Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, SU DUCH A ZIVOT."

Slová o "jedení Krista" sú "Duch a život", a teda znamenajú prijatie Ducha Svätého ktorý prináša kresťanovi večný život. Jesť a piť Krista = prijatie Ducha Svätého ! Nejde teda o žiadne doslovné jedenie Kristovho mäsa a pitie Ježišovej krvi, ale ide o prijatie Ducha Svätého, ktorý vstupuje do tela kresťana.
________________
Evanjelium podľa Jána 7:38
" 37 V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. 38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ 39 TO POVEDAL O DUCHU, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený."

Piť Kristovu krv = Prijatie Ducha Svätého ! Duch Svätý je súčasťou Krista, preto do koho vstúpi Duch Svätý skrze eucharistiu ten "je Krista" a "pije jeho krv".
________________
1. list Korinťanom 11:27
"26 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28 Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie."

Eucharistia = prijatie Ducha Svätého. Kto toto nerozoznáva, ten hreší proti Duchu Svätému ten si je a pije ODSUDENIE, pretože hriech proti Duchu Svätému je NEODPUSTITELNY Lk 12:10
________________
Prečo konáme eucharistiu každý týžden ? Pretože po každom vedomom hriechu zarmucujemu Ducha Svätého a ten z nás odchádza. Preto musíme neustále opakovať eucharistiu aby sme znova a znova dostali do seba Ducha Svätého.
none
4

1. Tomas123456 03.06.2024, 20:35

Evanjelium podľa Jána 6:63
"57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky......... Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? 63 Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, SU DUCH A ZIVOT."

Slová o "jedení Krista" sú "Duch a život", a teda znamenajú prijatie Ducha Svätého kt...

03.06.2024, 20:48
Zúčastnil si sa aspon raz v živote pečere panovej, človeče s lenivou riťou a drístajúcou papuľou?
none
5

4. qwert 03.06.2024, 20:48

Zúčastnil si sa aspon raz v živote pečere panovej, človeče s lenivou riťou a drístajúcou papuľou?

03.06.2024, 20:50
Téma nie je o tom či som sa zúčastnil eucharistie, téma je o tom ako vnímať verš "jedzte moje telo", drž sa prosím témy a neútoč stále na druhého ako taký sršen
none
6

5. Tomas123456 03.06.2024, 20:50

Téma nie je o tom či som sa zúčastnil eucharistie, téma je o tom ako vnímať verš "jedzte moje telo", drž sa prosím témy a neútoč stále na druhého ako taký sršen

03.06.2024, 20:52
Večera panova sa aj prijima a nemudruje sa okolo nej, ty leniva riť a drístajuca papuľa
none
7

6. qwert 03.06.2024, 20:52

Večera panova sa aj prijima a nemudruje sa okolo nej, ty leniva riť a drístajuca papuľa

03.06.2024, 20:53
ty o mne ani nevieš či ju prijímam alebo nie, a drž sa láskavo témy
none
8

6. qwert 03.06.2024, 20:52

Večera panova sa aj prijima a nemudruje sa okolo nej, ty leniva riť a drístajuca papuľa

03.06.2024, 20:56
" ty leniva riť a drístajuca papuľa"

List Galaťanom 5:22
"19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, Gal 5, 20 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. 22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet."

Jarabáku, idú s teba skutky tela, alebo ovocie Ducha ? No ovocie Ducha rozhodne nie... zamysli sa nad tým
none
2
03.06.2024, 20:45
Som veľmi rád že túto pravdu ktorú mi zjavil Duch Svätý zdielajú so mnou aj niektorí ranní cirkevní otcovia, ktorí tomu chápu rovnako ako ja :

KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205
Telo Kristovo, ktoré živí Slovom mláďatko, ktoré sám Pán splodil v mukách tela, ktoré Pán sám zalial do svojej vzácnej krvi. Ó úžasné narodenie! Ó, sväté zavinovačky! Slovo je všetko pre dieťa, ako pre otca, tak pre matku, pre vychovávateľa a pre opatrovateľku. "Jedzte moje telo," hovorí, "a pite moju krv." Taká je vhodná potrava, ktorú Pán obsluhuje a obetuje svoje telo a vylieva svoju krv, a pre rast detí nič nechýba. Ó úžasné tajomstvo l Je nám prikázané, aby sme odhodili starú a telesnú skazenosť, ako aj starú potravu, prijímajúc výmenou iný nový režim, režim Krista, prijímajúc Ho, ak môžeme, aby sme Ho skryli v sebe. Ale nie ste naklonení tomu rozumieť takto, ale možno všeobecnejšie. Vypočujte si to aj nasledujúcim spôsobom. Telo nám obrazne predstavuje Ducha Svätého; lebo telo bolo Ním stvorené. Krv nám ukazuje Slovo, pretože ako bohatá krv bolo Slovo vliate do života; a spojenie oboch je Pán, pokrm malých detí – Pán, ktorý je Duch a Slovo. Jedlo – to jest Pán Ježiš – to je Slovo Božie, Duch, ktorý sa stal telom, nebeské telo posvätené. Výživou je Otcovo mlieko, ktorým sme my, nemluvňatá, sýtení. Samotné Slovo, milovaný a náš živiteľ, vylialo za nás svoju krv, aby zachránilo ľudstvo; a skrze Neho sa my, veriac v Boha, utiekame k Slovu, "starostlivej hrude" Otca.
odkaz Kap 6

Hipolytus Rímsky 180 - 230
"A veta: "Zabila svoje zvieratá" označuje prorokov a mučeníkov, ktorí sú v každom meste a krajine každý deň zabíjaní neveriacimi ako ovce v prospech pravdy a nahlas volajú: "Pre teba sme zabíjaní. po celý deň sme boli počítaní ako ovce na zabitie." A opäť: "Namiešala si víno" do misky, čím sa myslí, že Spasiteľ, spájajúc svoje Božstvo, ako čisté víno, s telom v Panne, sa z nej narodil naraz Boh a človek bez zmätku..... "A vybavila svoj stôl:" to znamená sľúbené poznanie Najsvätejšej Trojice; vzťahuje sa aj na Jeho ctené a nepoškvrnené telo a krv, ktoré sa deň čo deň obetujú a obetujú pri duchovnom božskom stole, ako pamiatka na prvý a vždy pamätný stôl duchovnej božskej večere.........: "A tým, ktorí chcú pochopiť, povedala" - teda tým, ktorí ešte nezískali moc Ducha Svätého - "Poďte, jedzte môj chlieb a pite víno, ktoré som namiešal." pre teba;" čo znamená, že nám dal svoje božské telo a ctenú krv, aby sme ich jedli a pili na odpustenie hriechov."
odkaz


Filipove evanjelium 180-250
"Niektorí sa boja, aby nevstali nahí. Preto chcú vstať v tele a nevedia, že nahí sú tí, ktorí nosia telo. Sú to tí, ktorí sa [...] vyzliecť, ktorí nie sú nahí. "Telo a krv nezdedia Božie kráľovstvo" (1 Kor 15, 50). Čo je to, čo nebude dediť? Toto je na nás. Ale čo je to tiež, čo bude dediť? Je to to, čo patrí Ježišovi a jeho krvi. Preto povedal: "Kto nebude jesť moje telo a piť moju krv, nemá v sebe život" (Jn 6, 53). Čo je to? Jeho telo je slovo a jeho krv je Duch Svätý. Kto to prijal, má jedlo a má nápoj a odev."
odkaz


none
3
03.06.2024, 20:45
@kntsz
@elemir
@qwert
none
9
03.06.2024, 21:02
roztržky tu vytvaraš ty a dlhodobo ty lenivá riť a drístajuca papuľa, zamysli sa ak máš čím čudáku
none
10

9. qwert 03.06.2024, 21:02

roztržky tu vytvaraš ty a dlhodobo ty lenivá riť a drístajuca papuľa, zamysli sa ak máš čím čudáku

03.06.2024, 21:05
Pozri sa na svoj slovník a polož si otázku, či prinášaš lásku, pokoj, milosrdenstvo, alebo len hnev, nenávisť, škriepky
none
11

10. Tomas123456 03.06.2024, 21:05

Pozri sa na svoj slovník a polož si otázku, či prinášaš lásku, pokoj, milosrdenstvo, alebo len hnev, nenávisť, škriepky

03.06.2024, 21:08
Ja veľmi dobre viem čo robím, ty lenivá riť a drístajúca papuľa, Už si stihol pochovať aj enaxa ty kotrmelec drístajúci
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 122 884 B vygenerované za : 0.122 s unikátne zobrazenia tém : 130 571 unikátne zobrazenia blogov : 1 814 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz 1. Vytvor si rozpočet 2. Pokús sa míňať len do výšky svojho príjmu 3. Zabaľ si svoj obed (nekupuj v reštaurácii) 4. Nejedz toľko 5. Šetri na elektrine 6. Prestaň fajčiť 7. Choď pešo, bic...

citát dňa :

Ak chceš nájsť tú pravú ženu, naprv buď tým pravým mužom.